Egzamin (2016)

reż. Cristian Mungiu

Jeszcze jeden niezbyt spieszny film. Wolny od propagandy, ale społeczeństwu rumuńskiemu (czy tylko?) stawiający diagnozę. Przy tym nie moralizujący.
Chwilę po tym, jak ktoś wybija mu w domu szybę kamieniem, Romeo podwozi córkę do szkoły. Nie wysadza jej pod samą szkołą – będzie musiała więc kawałek przejść. Po drodze zostaje jednak napadnięta. Kolejnego dnia zaczyna zdawać maturę. Romeo chce jej załatwić dobre wyniki, by mogła wyjechać do Anglii na studia.